Nordlyskatedralen    |    Åpningstider    |    Konserter og aktiviteter    |    Nordlysattraksjon    |    Kontaktinfo    |    Nyhetsarkiv    |    Sosiale medier
Facebook Instagram

Romplan

Nordlyskatedralen vil selvfølgelig inneholde kirkerom og tilhørende rom som sakresti og dåpsventerom, i tillegg skal kirken romme kontorer, undervisningsrom, kjøkken m.m.

Rommene fordeler seg slik:

1. etasje: - Administration og personalrom - kafé/ allaktivitetsrom - undervisningsadeling med både aktivitetsrom og undervisningsrom - tekniske rom/ servicerom - Nordlysattraksjonen.

2. etasje: - Kirkerom med plads til ca. 355 personer - Menighetssal - Kirketorg - Kjøkken/kiosk - Sakresti, dåpsventerum samt toaletter

3. etasje: - Balkong i kirkerom - Galleri/inspektionsgang

Mer informasjon:

PDF Plandisponering

PDF Romplan 1. etasje

PDF Romplan 2. etasje

PDF Romplan 3. etasje

Nyhetsbrev fra Integreringskoordinatoren

20.09.2016

Nordlysattraksjon

15.09.2016

Åpning av Nordlysattraksjonen

Åpningstider

15.09.2016