Nordlyskatedralen    |    Åpningstider    |    Konserter og aktiviteter    |    Attraksjon    |    Kontaktinfo    |    Nyhetsarkiv    |    Sosiale medier
Facebook Instagram

Liturgiske møbler

Nordlyskatedralen skal ha en del liturgiske møbler, som alter, døpefont og knefall. Dette er møbler som skal stå mer eller mindre fast plassert i kirken. Disse møblene designes av kirkas kunstner, Peter Brandes (fra København), og arkitektene av Nordlyskatedralen. Et første utkast ligger til gjennomsyn på denne siden, men det understrekes at det fortsatt arbeides med den endelige utformingen. En tar sikte på at menighetsrådet får dette til godkjenning i løpet av våren.

Mer informasjon:

PDF Alterbord

PDF Døpefont

PDF Knefall

PDF Tale og oppstillingsbord

Nyhetsbrev fra Integreringskoordinatoren

20.09.2016

Nordlysattraksjon

15.09.2016

Åpning av Nordlysattraksjonen

Åpningstider

15.09.2016