Nordlyskatedralen    |    Åpningstider    |    Konserter og aktiviteter    |    Attraksjon    |    Kontaktinfo    |    Nyhetsarkiv    |    Sosiale medier
Facebook Instagram

Idé og visjon

Ved leveringen af forprojektet oktober 2008 markertes en avslutning på en periode som strækker sig helt tilbake til vinteren 2002 hvor projektet til Nordlyskatedralen blev utpekt som vinnerforslag i arkitektkonkurransen. 

Der er siden foretatt justeringer på plangrepet gjennom et skisseprosjekt og en omplassering af kirken, men ideen, intensjonene og det overordnede uttrykket for bygget står stadig inntakt.

I konkurranseprosjektet ble bygningens hovedgreb beskrevet slik: 

”Med grunnlag i spiralens dynamiske bevegelse har en utformet et kirkebygg som gjennom en svakt stigende bevegelse kommer opp fra bakken via et vannspeil. Med en kontinuerlig og stadig brattere stigning ender spiralen i en vertikal bevegelse som kulminerer i klokketårnets avslutning. Ytterveggens kontinuerlige bevegelse dannes av en skråstilt skjerm som er friholdt fra gulvplanet. Skjermen vil bli utformet i et materiale. Etter hvert som skjermen forlater takflaten over kirkerommet og går over i klokketårnet, oppløser den seg gradvis ved at den fremstår som spiler med ulike mellomrom, for så å oppløse seg helt i toppen av tårnet. Med den valgte form og bevegelse vil kirkebygget fremstå som en symbolbærende skulptur- som en dynamisk komposisjon uansett fra hvilken side den blir betraktet fra. Vandringen rundt kirken vil ha den samme opplevelse- et kirkebygg som har skultpturens styrke med hensyn til form og uttrykk” 

I all hovedsak er dette en beskrivelse som stadig er dekkende for kirkens form og utttrykk i dag. Vi er overbeviste om at realiseringen af projektet slik det foreligger i sin nåværende form, vil resultere i et verdig- og tidssvarende kirkebygg med en stor symbol- og signalverdi.

Mer informasjon:

PDF Arkitektens idè og visjon

Nyhetsbrev fra Integreringskoordinatoren

20.09.2016

Nordlysattraksjon

15.09.2016

Åpning av Nordlysattraksjonen

Åpningstider

15.09.2016