Nordlyskatedralen    |    Åpningstider    |    Konserter og aktiviteter    |    Nordlysattraksjon    |    Kontaktinfo    |    Nyhetsarkiv    |    Sosiale medier
Facebook Instagram

Finansiering

Finansiering

Lån med kommunal garanti kr. 83,5 millioner. 5 års avdragsfrihet.
Innsamlede midler/egenkapital Alta menighet kr. 14,5 millioner 
Refusjon av merverdiavgift (mva)kr. 22,0 millioner 
Sum kroner 120 millioner
 

Hvem betaler?

I tillegg til egenandelen på 14,5 mill. kr. har Alta kirkelige fellesråd også påtatt seg å dekke renteutgiftene på lånet fram til 2017. Katedralen har fått innvilget rentekompensasjon fra Staten for 30 mill. kr, men rentene på de øvrige 53,5 mill. kr. må dekkes av innsamlede midler. Avhengig av rentenivået vil dette kunne utgjøre 1,5 – 2 mill. kr. i året, eller totalt 7,5-10 mill. kr. de første fem årene.

Dette betyr at katedralen ikke belaster de kommunale budsjettene før tidligst i 2017. 


Vi du delta i spleiselaget?

Mer informasjon om hvordan du kan gi en gave til Nordlyskatedralen enten du er privatperson, eller bedrift finner du under menyvalget Givere og sponsorer.


Nyhetsbrev fra Integreringskoordinatoren

20.09.2016

Nordlysattraksjon

15.09.2016

Åpning av Nordlysattraksjonen

Åpningstider

15.09.2016