Nordlyskatedralen    |    Åpningstider    |    Konserter og aktiviteter    |    Attraksjon    |    Kontaktinfo    |    Nyhetsarkiv    |    Sosiale medier
Facebook Instagram

Folkets katedral

Alta menighet er en av de aller største menighetene i Nord-Norge. Befolkningen er ung, noe som gjør at fødselstallene og dåpstallene, er høye. Tidligere foregikk opplæring i kristen tro i skolen. I dag er det menigheten selv som skal drive med trosopplæring. Derfor er kirken i Norge, og Alta menighet med den, i sterk endring. Søndagsgudstjenestene er fortsatt viktige samlingspunkt for menigheten, men nå skjer det ting nesten hver eneste dag i uka. Alt fra babysang, via skattejakt i kirka for fireåringer, agentoppdrag i kirketårnet for 8-åringene, overnatting i kirka for 11-åringene, barnegospel, søndagsskole, konfirmantundervisning, Ten Sing, sangkvelder, kirkeakademi, pensjonisttreff, ungdomskafè, ungdomsgudstjenester og mye mer. 

Kirke på legd 

Kirkene i Alta dekker ikke på langt nær behovet for lokaler til alle disse aktivitetene. Med ett par dåpsbarn og deres familier, er selv en vanlig søndagsgudstjeneste nesten fullsatt. Derfor tas det i bruk bedehus, skoler og andre lokaler rundt om i kommunen, selv om disse sjelden er veldig godt egnet til formålene. Med Nordlyskatedralen vil det bli mulig å samle mange av menighetens aktiviteter under samme tak midt i sentrum, med plass og rom til det meste.

Sentral i livet og i byen

For de fleste er kirken en naturlig del av livets store øyeblikk som dåp, konfirmasjon, bryllup, og som en del av julehøytiden. Like naturlig er kirkens plass i de tunge stundene i livet, når døden når oss eller når ulykker inntreffer. I sorg og smerte er kirken et sted å søke trøst, håp og hjelp. Slik ønsker Alta menighet at det skal fortsette å være. Med Nordlyskatedralen sentralt beliggende midt i byen, som et landemerke for byen, vil kirken også være synlig i byen på en helt annen måte enn i dag.

Åpen kirke 

Menigheten ønsker en åpen kirke.En kirke som ikke kun brukes på søndagene, eller når det skjer organiserte aktiviteter i kirka. Men en kirke som er åpen for dem som ønsker en stille stund for seg selv midt i hverdagen. Kanskje tenne et lys, be en bønn, eller slå av en prat med en av de ansatte, eller med andre besøkende. En kirke som er en naturlig og sentral del av bybildet i Alta.

Attraksjon og kultur

Nordlyskatedralen blir en attraksjon i seg selv, som gjester til Nordlysbyen vil ønske å besøke. I tillegg skal det utvikles en Nordlysattraksjon i underetasjen. Sammen med badelandet, museet og mange andre gode tilbud i byen, vil Nordlyskatedralen supplere Alta som turistdestinasjon. 

Utvide kulturtilbudet

Selv om katedralen først og fremst bygges for menighetens liv og aktiviteter, gir en ny større, romsligere og mer moderne kirke, også muligheten for å utvide kulturtilbudet i kirken. Allerede i dag brukes kirkene våre til konserter og andre kulturarrangement, men ingen av dem er særlig godt egnet til dette. De er både for små for publikum og artister, i tillegg er akustikken langt fra ideel for musikk. Med Nordlyskatedralen vil kulturlivet få en ny arena og nye muligheter for utfoldelse. 


Nyhetsbrev fra Integreringskoordinatoren

20.09.2016

Nordlysattraksjon

15.09.2016

Åpning av Nordlysattraksjonen

Åpningstider

15.09.2016